Tuesday, 02 July 2019 10:16

Pravidla TTR F2 2019

Written by

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE:
1.1) Šampionát F2 se založí v případě většího zájmu, ale pouze v případě, že bude k dispozici alespoň 10 jezdců.
1.2) V rámci šampionátu se pojedou všechny tratě s nastaveným dynamickým počasím a s vozem specifikace F2 2019. (V případě, že se nepovede rozběhnout šampionát souběžně s F1, tak budou vybrány pouze oficiální tratě seriálu F2.)
1.3) Jednotlivé závody se dělí na individuální trénink mezi závody, v den závodu pak na plnou kvalifikaci (cca 30 min.), 1. Feature race s 50% normální délky (+/- 17 kol v závislosti na trati) a 2. Sprint Race s 25% normální délky. Ve sprintu se startuje v opačném pořadí, ve kterém se dojede v prvním závodě.
1.4) Vozy jsou nastaveny na „Equal“ (tedy na stejný výkon) a záleží pouze na vaší dovednosti a vašem nastavení vozu.
1.5) Corner Cutting nastaven na Strict.
1.6) Bude se doplňovat novými jezdci, kdy rozdělení do šampionátu bude probíhat na základě všeobecných pravidel (bod 7.x).
1.7) Pořadí jezdců se zapisuje mimo tabulky hry, je tedy v režii jezdců F2 a kontrolou samotného Ředitelství šampionátu.
1.8) Ve Formuli 2 není Ředitelství závodu jako takové, tedy incidenty i pořadí v závodě bude dle vyhodnocení hry.
1.9) Před každým novým ročníkem šampionátu bude provedeno nové rozložení pilotů mezi jednotlivé stáje, podle určitého systému, který zajistí nějaké to vyrovnání sil jednotlivých stájí s ohledem na výměnu jezdců z F1 do F2 a opačně. (viz. bod 6.x)

2) INFORMACE PRO PILOTY:
2.1) Maximální povolené asistenty:
– Braking Assist – OFF
– Anti-Lock Brakes – ON
– Traction Control – MEDIUM
– Race Line – Only Corners
– Pit Assist – OFF
– Gearbox – AUTOMATIC/MANUAL
– ERS – AUTOMATIC/MANUAL
– Race Start – MANUAL
2.2) Závody jsou naplánovány jednou týdně na Neděli (viz. Kalendář závodů):
– 17:45 hod. – Otevření lobby
– 17:50 hod. – Povinná přítomnost jezdců v lobby
– 18:00 hod. – Kvalifikace
– 18:32 hod. – 1. Formation lap
– 18:35 hod. – 1. Feature Race
– 19:10 hod. – 2. Formation lap
– 19:12 hod. – 2. Sprint Race
– 19:30 hod. – Konec lobby
2.3) Pro rychlejší komunikaci, i nezávazné klábosení je vytvořena skupina „Xbox Play“ v aplikaci Discord, kde se budou jezdci přihlašovat ke každému závodu, aby bylo jasné, jaká bude účast a podle toho se před startem zařídit (nejpozději v Pátek před následujícím závodem). Po přihlášení do nadcházejícího závodu je přihlášený pilot povinen tento závod odjet. V případě, že se přihlášený pilot závodu nemůže z nějakého důvodu zúčastnit, měl by toto před zahájením závodu uvést – jednoduše napsat, že nemůžete – kdy v opačném případě může Ředitelství přistoupit k dodatečné penalizaci. Dále domlouvají případné změny v programu šampionátu a ostatní věci okolo TTR, dohromady se skutečným závodním světem a zejména Formulí 1. (Aktivita, kromě přihlašování do závodů, je pak na úvaze všech, domluva je takhle rychlejší, ale povinné to není.)
2.4) Před startem závodu by měl být každý pilot přítomen na Párty Voice Chatu, aby bylo jasné, že závod pojede a popřípadě řešit nějaké technické problémy s lobby, atd. (Jelikož Voice Chat nepodporuje komunikaci všech 20 pilotů, řeší se vše přes skupinu na Discordu.) Dále pak v průběhu závodu je na každém pilotovi, zda bude na společném Voice Chatu nebo pouze se svým stájovým kolegou.
– Společný Voice Chat má výhodu v komunikaci s ostatními piloty, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím, třeba při předjíždění vozů o kolo zpět atd. (Není povinnost s ostatními komunikovat, ale alespoň poslouchat a následně reagovat.)
– V případě, že budete ve Voice Chatu jen se stájovým kolegou, berte na vědomí, že Vás nikdo jiný neuslyší a podle toho se zařídit. Samozřejmě to platí naopak.
2.5) Každý jezdec bude závod nahrávat ( a video i ukládat) prostřednictvím aplikace Twitch – pro případné shlédnutí záznamů z incidentů při závodě a kvůli chodu Virtuálního studia.
2.6) Každý jezdec bude mít konzoli připojenou kabelem (Wired) a NAT Open, kdy toto vyfotí a zašle ke kontrole před začátkem šampionátu.

3) ŘEDITELSTVÍ ŠAMPIONÁTU:
3.1) Ředitelství šampionátu je uskupení několika členů aktivně se podílejících na chodu celého šampionátu F1 a F2. V případě šampionátu F2 Ředitelství funguje pouze jako pořadatel závodů F2 a jako kontrolní orgán pro tabulku umístění jezdců. Penalizace neřeší!

4) URČOVÁNÍ POŘADÍ ŠAMPIONÁTU:
4.1) Pořadí v šampionátu bude záviset na umístění v závodních víkendech, kdy v tabulce bude toto uváděno, nikoliv samotné body. V praxi to znamená, že pořadí v šampionátu se bude určovat podle průměrné hodnoty všech umístění ze závodních víkendu sezóny.
4.2) Nastane-li v závěru šampionátu rovnost průměru, o umístěn rozhodne počet vítězství, resp. druhých míst, třetích míst, atd ze samotných závodních víkendů. V případě rovnosti i nejlepších umístění v samotných závodních víkendech, stanový ředitelství šampionátu vhodné řešení.

5) DOPLŇOVÁNÍ LOBBY F1:
5.1) V případě neúčasti některých jezdců v nadcházejícím závodě Formule 1, budou tyto moct nahradit jezdci F2, aby tak hostovali v nadcházejícím závodě Formule 1.
5.2) Hostujícímu jezdci F2, který dokončí závod F1 na bodované pozici se nebudou počítat body do poháru konstruktérů ani do tabulky jezdců v F1.
5.3) Jezdec F2, který v předchozím závodě jel v F1, nemůže jet v následujícím závodě F1.

6) POSTUP A SESTUP JEZDCŮ V RÁMCI ŠAMPIONÁTŮ:
6.1) Na konci sezóny sestoupí poslední 2-4 jezdci z Formule 1 do Formule 2 (v závislosti na počtu jezdců v F2).
6.2) Na konci sezóny postoupí první 2-4 jezdci z Formule 2 do Formule 1 (v závislosti na počtu jezdců v F2).

7) SESTAVENÍ STÁJÍ PŘED ZAČÁTKEM NOVÉHO ROČNÍKU:
7.1) Sestavení stájí a jejich pilotů pro každý nový ročník šampionátu proběhne na základě konečných výsledků předchozího šampionátu, kdy sestavení proběhne ve třech etapách. Tabulka konečného pořadí šampionátu se v závislosti na počtu jezdců rozdělí na dvě poloviny.
7.2) První etapa (první polovina tabulky): První umístěný pilot si vybírá možnost zůstat v současné stáji nebo přestoupit do jiné libovolné stáje. Poté budou mít stejnou možnost piloti v následující v pořadí, kdy si musí vybrat libovolnou stáj, která není obsazena jiným pilotem, který se umístil před ním a také dříve vybíral.
7.3) První etapy se zúčastní jezdci, kteří sestoupili z F1, a to tak, že v etapě nahradí postupující jezdce z F2. V praxi tedy budou vybírat jako první podle lepšího umístění v předešlé sezóně F1.
7.3) Pokud se v první polovině tabulky nacházejí dva piloti ze stejné stáje, mají nárok zůstat spolu v jedné stáji, pokud se jeden z nich nerozhodne přestoupit. Poté se tento pilot zapojuje do první etapy se vším všudy, kdy si musí vybrat libovolnou stáj, která není obsazena jiným pilotem, který se umístil před ním a také dříve vybíral.
7.4) Druhá etapa (druhá polovina tabulky): Poslední umístěný pilot v konečném pořadí šampionátu si musí vybrat z libovolné stáje, která byla vybrána piloty v první etapě a není kompletní. Poté budou mít stejnou možnost piloti následující v pořadí od dvacátého k jedenáctému místu, kdy si také musí vybrat z libovolné stáje, které byla vybrána piloty v první etapě a není kompletní.
7.5) Třetí etapa (začlenění nováčků): Každý nováček v šampionátu se začlení tím, že si musí vybrat stáj, která není kompletní.

8) ZÁVĚR:
8.1) Všichni berme na vědomí, že jsme pouze lidé a žádný učený z nebe nespadl. Proto se budeme na trati, i mimo ní, chovat k ostatním slušně a nebudeme na sebe křičet nebo se urážet. Vše jde vyřešit v klidu a nemusíme si zbytečně kazit prožitek z jízdy!
8.2) Sepsaná pravidla nemají sloužit jako omezování nebo buzerace účastníků, ale pouze k tomu, aby pořádání šampionátu mělo nějaký řád a tím pádem to celé lépe fungovalo.
8.3) Ředitelství šampionátu si vyhrazuje právo k úpravám pravidel, kdy o všech změnách budou účastníci včas informováni.

Všem přejeme hodně štěstí a zábavy na trati i pevnou ruku při vysoké rychlosti! Ať zvítězí ten nejlepší!

Read 590 times Last modified on Sunday, 10 November 2019 21:23
Login to post comments